Evankeliumi

31.08.2017

Käymme läpi Raamatun sanan mukaan yksinkertaisesti evankeliumin sanoman eli ilosanoman ja sen merkityksen. Sisältää dokumentin aiheesta!

Jumala, joka on luonut kaiken elollisen, on päättänyt ilmoittaa tahtonsa kirjeiden muodossa, kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. Hänen sanastaan voimme kuulla hänen äänensä ja kutsunsa jokaiselle ihmiselle. Jumala ei muutu eikä myöskään hänen tahtonsa ole muuttunut, jonka hän tuo ilmi sanassaan.

Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat samalla viivalla, kaikki samassa asemassa Jumalan silmissä:

mies tai nainen, nuori tai vanha, omasta mielestään hyvä tai paha, onnistunut tai epäonnistunut, ahkera tai laiska, terve tai sairas, rikosrekisterillä tai ilman, murhaaja tai ei, luonteeltaan negatiivinen tai positiivinen, suosittu tai epäsuosittu, kaikkien ylistämä tai kaikkien hyljeksimä, köyhä tai rikas, tai oli meidän lähtökohdat elämään millaiset hyvänsä niin kirjoitettu on, että ei ole ketään vanhurskasta.....

Room.3:10-12

niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

Jes.59:1,2

"Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan:

vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule."

Room.3: 23

"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla"

Kukaan siis ei voi sanoa: "Minä olen parempi ja pyhempi, kuin tuo toinen! Minä olen hyvä ihminen, en niin kuin rikolliset ja muut väärin elävät."

Me voimme ajatella: "Minä todennäköisesti kelpaan Jumalalle. Olen elänyt oikein, olen ollut ahkera ja kaikessa olen pyrkinyt ajattelemaan myös muita ihmisiä ja heidän parastaan."

Omissa silmissä monikin meistä voi ajatella olevansa hyvä ihminen tai me voidaan tuntea joku toinen, joka on elänyt kunnioitettavalla tavalla.

Jumalan sana ilmoittaa meille totuuden siitä, kuinka Jumala näkee meistä jokaisen. 

On tärkeää tietää mitä Hän, jonka me kaikki kohtaamme kuoleman jälkeen ajattelee minusta... eikö?

Jokainen meistä on pois poikennut, epäonnistunut ja syntinen.

Room.6: 23

"Sillä synnin palkka on kuolema"

Tuo kuolema on iankaikkinen sekä ero Jumalasta synnin tähden on iankaikkinen.

Jumala on luonut ihmisen iankaikkiseksi olennoksi, joka ei koskaan lakkaa olemasta.

Saar.3:11

"Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä"

"Voinko parannella itseäni tekemällä joitain tiettyjä suoritteita, jotta olisin Jumalan edessä kelpaava?"

Et.

"Voiko olla sellaista ihmistä Jumalan sanan mukaan, joka on toiminut ja elänyt niin hienosti, että Jumala hyväksyisi hänet, koska hän on ollut aina hyvä ihminen?"

Ei.

Jumalalla on kuitenkin rauhan ja pelastuksen kutsu jokaiselle ihmisille.

Jeesus Kristus, Jumalan Poika ja Jumala, syntyi ihmiseksi ja eli vauvasta aikuisikään ihmisen elämän, kaikkine vaikeuksineen ja ahdistuksineen, mutta ilman syntiä, pahuutta tai minkäänlaista vääryyttä.

Hän siis tietää mitä on olla ihminen ja elää ihmiselämä.

Jumala päätti syntyä ihmiseksi ja päätti tulla lähelle meitä.

Raamattu kertoo, kuinka Jeesus kulki paikasta toiseen, täynnä Pyhää Henkeä ja teki hyvää ihmisille:

Apt.10:38

te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka kulki paikasta toiseen ja teki hyvää

Raamattu kertoo myös millä tavalla häntä, joka teki hyvää, kohdeltiin :

Jes.53: 3

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

Tästä ihmisten ylenkatsomisesta ja halveksunnasta huolimatta, hän päätti antaa itsensä meidän edestämme ja ottaa vastuulleen sen rangaistuksen, joka synnin tähden kuuluu jokaiselle ihmiselle.

Jes.53:5

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä.

Hän kuoli kivuliaan kuoleman ristillä ja hänet haudattiin.

Jeesus Kristus heräsi kolmantena päivänä kuolleista ja näyttäytyi opetuslapsille 40 päivän aikana useasti.

Ap.t.1:3

Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.

Hän käski opetuslapsia kertomaan jokaiselle, mitä hän on tehnyt ihmisten hyväksi.

Hän käski julistaa evankeliumia eli ilosanomaa kaikille luoduille.

Tätä evankeliumi sanaa käytti ennen vanhaa esimerkiksi viestintuojat sodassa, kun heillä oli kerrottavana hyvä sanoma.

Vihollisen hyökätessä kansaa vastaan tuhotakseen sen, omat sotajoukot kävivät raivoisaa puolustustaistelua, muun kansan jäädessä pelokkaina odottamaan lopputulosta.

Lopulta viestintuoja saapui kotikaupunkiinsa hyvän sanoman kanssa: 

"Voitto on saatu!"

"Teidän ei tarvitse enää pelätä, että teidän kohtalona olisi hävitys ja kuolema."

Tämä asia kirkastuu vasta, kun ymmärrämme, kuinka jokainen ihminen on vastuullinen Jumalan edessä omista teoistaan ja valinnoistaan. 

On todella olemassa apsoluuttisen oikeudenmukainen tuomari. Häntä ei voi lahjoa tai hänelle ei voi valehdella. Hänellä ei ole suosikkeja eikä häntä voi mielistellä. Häneltä mikään ei ole salassa tai piilossa. Hän on kaikessa erehtymätön ja oikeudenmukainen.

Hepr.4:13

...eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

Kaikki ihmisen tekemä pahuus ja pahat teot tulevat julki ja jokainen meistä tuomitaan tekojensa mukaan. Muistamme, kuinka jokainen ihminen on pois poikennut, tehnyt pahaa ja on syntinen.

Mutta nyt kuulemme hyvän sanoman, ilosanoman, että on joku, joka on kantanut meidän syntimme ja hyväksyttävä maksu on maksettu meidän pahoista teoista. On joku, joka on rakastanut meitä niin paljon, että on antanut itsensä kuolemaan meidän puolestamme.

Joh.3: 16

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Kuulemme ilosanoman siitä, kuinka jokainen, 

joka tekee parannuksen kääntyen pahoista teoistaan (entisestä elämästään)

Jeesuksen puoleen, 

uskoen häneen: hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa, 

huutaen häntä avuksi armahtamaan ja pelastamaan, 

saa syntinsä anteeksi ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta pahuudesta.

Room.10:12,13

...sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Jokainen, joka uskoo häneen, sekä tunnustaa Jeesuksen oman elämänsä Herraksi ja vapahtajaksi, saa         voiman tulla Jumalan lapseksi ja uudestisyntyä ylhäältä.

Joh.1:12

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Joh.3:3

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".

Raamattu sanoo:

Room.10:9-13

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

Ei yksikään, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, joudu häpeään Jumalan edessä, kun kohtaamme hänet kuoleman jälkeen.

Joh.14: 6

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Room.6: 23

"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."

Jeesus Kristus on tullut tuomaan jokaiselle häneen uskovalle elämän, yltäkylläisyyden ja todellisen vapauden!

Joh.10:10

Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Joh.8:34 ja 36

Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Youtube videolla, että alfatv:n logosta painamalla voit katsoa dokumentin, jossa selvitetään Jumalan sanan mukainen ilosanoma. Molemmissa suomenkielinen tekstitys!

"On joku, joka on rakastanut meitä niin paljon, että on antanut itsensä kuolemaan meidän puolestamme."