Hyvä Sanoma!

04.05.2021


Tämän kirjoituksen + videon tarkoitus 

on selvittää mahdollisimman selkeästi Raamatun Hyvä Sanoma juuri Sinulle!
"....sen tähden kristinusko tulee aina olemaan epäsuosittua."Videolta voit katsoa dokumentin, 

jossa selvitetään Jumalan sanan eli Raamatun mukainen Hyvä Sanoma. 

Suomenkielinen tekstitys! Valitse videon asetuksista kieleksi Suomi.


"Minä olen hyvä ihminen..."

Kuulet todennäköisesti eri henkilöiltä ja eri lähteistä erilaisia versioita siitä millainen on Raamatun sanoma ja millainen Jumala on.

Jumala, joka on luonut kaiken elollisen, on päättänyt ilmoittaa tahtonsa kaikille ihmisille kirjeiden muodossa.

Jumala ei koskaan muutu eikä myöskään hänen tahtonsa koskaan muutu, jonka hän on tuonut selkeästi ilmi sanassaan eli Raamatussa.

Hänen sanastaan voimme kuulla hänen äänensä ja kutsunsa.

Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat samalla viivalla. Jokainen ihminen on samassa asemassa Jumalan edessä.

Oli kyseessä 

mies tai nainen, nuori tai vanha, omasta mielestään hyvä tai paha, onnistunut tai epäonnistunut, ahkera tai laiska, terve tai sairas, rikosrekisterillä tai ilman, murhaaja tai ei, luonteeltaan negatiivinen tai positiivinen, suosittu tai epäsuosittu, uskonnollinen tai ateisti, kaikkien ylistämä tai kaikkien hyljeksimä, köyhä tai rikas, tai oli meidän lähtökohdat elämään millaiset hyvänsä... 

...niin kirjoitettu on, 

että ei ole ketään vanhurskasta, ei ole ketään joka olisi Jumalan edessä kelpaava.


Room.3:9-12

"Miten siis on? Olemmeko me pa­rempia?

Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, ovat synnin alaisia.

Onhan kirjoitettu:

"Ei ole ketään vanhurskasta, (vanhurskas:hyväksytty/kelpaava Jumalan edessä)

ei ainoatakaan,

ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa.

Kaikki ovat poikenneet pois, kaik­ki tyynni kelvottomiksi käyneet.

Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoata­kaan."

Jes.59:1,2

"Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule."

Room.3:23

"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla"

Jumalan kirkkautta vailla oleminen tarkoittaa olla kokonaan ja täydellisesti vailla Jumalaa. Ihminen on syntinsä tähden täydellisesti vailla Jumalan kirkkautta eli toisin sanoen erossa Jumalasta.


Kukaan ei voi siis sanoa:

"Minä olen parempi ja pyhempi, kuin tuo toinen!"

"Minä olen hyvä ihminen, en ole niin kuin jotkut rikolliset ja muut väärin elävät." 

"Hyvä ja armollinen Jumala hyväksyy minut, koska minä olen pohjimmiltani hyvä ihminen."

"Minussa ei asu mitään hyvää"

Kaikesta tästä huolimatta me saatamme ajatella:

"Minä kelpaan Jumalalle!"

"Olen elänyt oikein, olen ollut ahkera ja kaikessa olen pyrkinyt ajattelemaan myös muita ihmisiä ja heidän parastaan. Rakastan kaikkia ja toivon kaikille vain hyvää."

Omissa silmissään monikin meistä voi ajatella olevansa hyvä ihminen tai me voidaan tuntea joku toinen, joka on elänyt kunnioitettavalla tavalla.


Jumalan sana ilmoittaa meille totuuden siitä, kuinka Jumala näkee meistä jokaisen.

Eikö ihmisen olisi tärkeää ja olennaista tietää mitä kaiken Luoja ja Jumala, jonka me kaikki kohtaamme kuoleman jälkeen, ajattelee meistä?

Jokainen meistä on pois poikennut eli ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa.

Jokainen meistä on käynyt kelvottomaksi Jumalan edessä.

Jumalan silmissä kukaan meistä ei tee hyvää, ei yksikään ihminen.

Jumalan edessä jokainen meistä on synnin alainen eli syntinen.


Room.6:23

"Sillä synnin palkka on kuolema"

Kuolema synnin palkkana tarkoittaa fyysistä kuolemaa, mutta se kuvaa myös "hengellistä kuolemaa".

Hengellisesti kuollut ihminen elää erossa Jumalasta. Hengellisesti kuolleella ihmisellä ei ole aitoa/todellista yhteyttä elävään Jumalaan.


Kaikesta tästä huolimatta hengellisesti kuollut ihminen voi ja kykenee harjoittamaan uskonnollisia menoja ja hartautta. 

Hän saattaa rukoilla ja antaa almuja, lukea Raamattua tai muita "pyhiä kirjoituksia" sekä käydä erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa.

Ihminen voi kokea harjoittaessaan kaikkea edellä mainittua syvää rauhaa ja seesteisyyttä. 

Kuitenkaan mikään hartauden harjoitus ei voi eikä kykene muuttamaan hengellisesti kuolleen ihmisen asemaa elävän Jumalan edessä. Hän on edelleen syntinen, pois poikennut ja kelpaamaton.

Syntisen luontonsa tähden ihminen ei voi olla yhteydessä Jumalaan. Synnin tähden yhteys Jumalaan on poikki. Me luimme aikaisemmin "teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule."


Joku voisi kysyä:

"Voinko parannella itseäni tekemällä joitain tiettyjä suoritteita, jotta olisin Jumalan edessä kelpaava?"

Vastaus: Et.


"Voiko olla sellaista ihmistä Jumalan sanan mukaan, joka on toiminut ja elänyt niin hienosti, että Jumala hyväksyisi hänet, koska hän on ollut aina hyvä ihminen?"

Vastaus: Ei.


Kyse ei ole yksittäisistä pahoista teoista, jotka erottavat meidät Jumalasta vaan Raamatun mukaan jokainen ihminen on perustavanlaatuisesti langennut ja syntinen.

Raamattu kuvaa ihmisen luontoa eli ihmisen olemusta "lihaksi".

Apostoli Paavali kuvaa kirjeessään roomalaisille, ettei yhdessäkään ihmisessä asu mitään hyvää. Ei edes itsessään Paavalissa eikä muissakaan Raamatun lehdillä esiintyvissä Jumalan palvelijoissa.

Room.7:18.

Sillä minä tiedän,

ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää.

Entä mitä sanoo Jeesus?

Jeesus itse kuvasi kaikkia ihmisiä yleisesti pahoiksi:


Luuk.11:13

...te, jotka olette pahoja...

Raamattu kuvaa paljon sitä, kuinka Jumala vihaa syntiä. Synnin tähden Jumala vuodattaa vihansa ihmisten päälle, jotka eivät suostu tekemään parannusta.

Jeesus puhui paljon ihmisille parannuksen tekemisestä, jotta he pelastuisivat Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta eli kadotukselta. Tuomio on oikeudenmukainen, koska jokainen ihminen on syyllistynyt syntiin.

Parannuksen tekeminen tarkoittaa 180 astetta kääntymistä Jumalan puoleen.

Parannuksen tekeminen tarkoittaa mielenmuutosta eli toisin sanoen ihminen päättää vilpittömästi ja koko sydämisesti ja kaikesta tahdostaan hylätä Jumalan vastainen elämä ja turvautua Jumalaan.


Luetaan Raamatusta pätkä Jeesuksen puhetta liittyen parannuksen tekemiseen:


Luuk.13:1-5

Samaan aikaan muutamat paikal­la olevista kertoivat Jeesukselle 

niistä galilealaisista, 

joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä ve­reen.

Jeesus vastasi heille:

"Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisem­piä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat näin kärsiä?

Minä sanon teille: eivät suinkaan!

Mutta ellette käänny/ellette tee parannusta, samoin te kaikki tuhoudutte.

Entä ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui Si­loassa heidän päälleen?

Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa?

Minä sanon teille: eivät suinkaan!

Mutta ellette käänny/ellette tee parannusta, samoin te kaikki tuhoudutte."

Johannes Kastaja puhuu Jeesuksesta eli Pojasta sekä Isästä eli Jumalasta seuraavanlaisesti:

Joh.3:35,36

Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä.

Joka uskoo Poikaan, sillä on ian­kaikkinen elämä.

Mutta joka ei ole kuu­liainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen pääl­lään."

Hyvän Sanoman ydin: Ristiinnaulittu Jeesus Kristus

Kaikessa tässä on kyse ihmissielun pelastumisesta. 

Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen.

1.Tim.2:3

Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan.

Poika on aina ollut ja Pojan kautta koko universumi on luotu. 

Jeesus on siis Jumala ja Luoja, joka on aina ollut olemassa Isän rinnalla.

Jeesus tuli taivaallisesta kirkkaudesta maailmaan tekemään Isän tahdon syntyen ihmiseksi. Ottamalla ihmisen muodon hän alensi itsensä pelastaakseen meidät.


Jeesusta eli Poikaa kutsutaan Raamatussa myös Sanaksi:


Joh.1:1-4 ja 14

Alussa oli Sana. Sana oli Juma­lan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona.

Kaikki on syntynyt hänen kaut­taan.

Ilman häntä ei ole syntynyt mi­tään, mikä syntynyt on.

Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Fil.2:6-8

Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Juma­lan kaltainen

vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon.

Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sel­laiseksi kuin ihminen.

Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuli­ainen kuolemaan asti, aina ristinkuole­maan asti.

Jeesuksen ristinkuolemaa Raamattu kuvaa seuraavanlaisesti:

Jes.53:2-7

Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mielty­neet.

Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvon­sa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

...häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin mei­dän pahojen tekojemme tähden. Ran­gaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.

Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.

Mutta Herra pani hä­nen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme.

Häntä piinattiin, ja hän alistui sii­hen eikä suutansa avannut. Kuin karit­sa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avan­nut.

Jeesus puhuu itsestään seuraavanlaisesti liittyen ristinkuolemaan:

Joh.3:16

Sillä niin on Jumala maailmaa ra­kastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa,

ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,

vaan hä­nellä olisi iankaikkinen elämä.

Synnin palkka on kuolema.

Jeesus vastaanotti rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan meidän syntiemme palkan eli kuoleman puisella ristillä sinun puolestasi!

Jeesuksen kuolema roomalaisella ristillä 2000 vuotta sitten on todellinen ja historiallinen tapahtuma, jolla on olemassa valtava todistusaineisto.

Raamatun mukaan ihminen voi pelastua ja saada syntinsä anteeksi vain ja ainoastaan kääntymällä Jumalan puoleen eli tekemällä parannuksen ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Ihminen on paha ja syntinen ja sitä ei voi millään muuttaa.

Jumala on antanut yhden tien ja yhden ainoan uhrin jokaisen ihmisen puolesta, jotta ihminen voisi puhdistua ja pelastua ja tulla Jumalan lapseksi.

Jumalan lapseksi tuleminen on konkreettinen ja todellinen tapahtuma ihmisen sisimmässä, sydämessä.

Jumalan lapseksi synnytään uudesti ylhäältä, jossa Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä ja Pyhä Henki tulee ihmiseen asumaan muuttaen ja uudistaen ihmisen.

Joh.3:3-5

Jeesus vastasi hänelle: "Totises­ti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

Nikodemos kysyi: "Kuinka ihmi­nen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?"

Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Kyse on siitä, kuinka ihminen suhtautuu tuohon Jumalan kutsuun ja Jumalan tarjoamaan pelastukseen.

Joko yksilö ihminen hylkää Jumalan tarjoaman pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa

tai

sitten hän nöyrtyy Jeesuksen edessä kutsuen häntä pelastamaan ja antamaan anteeksi kaikki synnit.

Kun huudat häntä avuksi niin hän puhdistaa ja pelastaa sinut. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ristinkuolemansa tähden ja uudestisynnyttää sinut ylhäältä Pyhässä Hengessä.

Uudestisyntynyt ihminen saa kokea todeksi seuraavaavan asian:

2.Kor.5:17

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Jeesus jatkaa puhetta itsestään:

Joh.3:17,18

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa

vaan sitä varten, että maailma pelas­tuisi hänen kauttaan.

Sitä, joka uskoo häneen, ei tuo­mita.

Mutta se, joka ei usko, on jo tuo­mittu, koska hän ei ole uskonut Juma­lan ainutsyntyisen Pojan nimeen.

Lavea tie vai kapea tie?

Jumala on luonut ihmisen iankaikkiseksi olennoksi, joka ei koskaan lakkaa olemasta. Ihminen ei siis lakkaa olemasta, tuntemasta ja ajattelemasta kuolemansa jälkeen.

Saar.3:11

"Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä"

Vaihtoehtoja ihmisen iankaikkiseksi kohtaloksi kuoleman jälkeen on Raamatun mukaan tasan kaksi:

Joko me vaellamme tässä elämässä avarasta portista ja lavealla tiellä, joka johtaa iankaikkiseen kadotukseen. Lavea tie kuvaa elämää, jossa toteutuu ihmisen omat halut ja himot. 

Lavealla tiellä ihminen elää vapaasti niinkuin hän tahtoo ja haluaa. Lavealla tiellä ihminen päättää itse moraalin ja säännöt ja sen mikä on hyvää ja pahaa. 

Ihminen päättää itse millainen jumala on ja millaista jumalaa tai jumalia hän palvoo....tai on palvomatta.

Toinen vaihtoehto on seurata Jeesusta; mennä sisään ahtaasta portista ja kulkea kapeaa tietä, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Jeesus sanoi:

Matt.7:13.

"Menkää sisään ahtaasta portis­ta,

sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet mene­vät siitä portista sisään.

Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja har­vat löytävät sen!"


Mikä on tuo ahdas portti? 

Jeesus sanoi itsestään seuraavaa:


Joh.10:9

Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu

Ja kapea tie on seurata Jeesusta läpi elämän.

Pähkinän kuoressa

Hyvä Sanoma tiivistettynä:


Tehkää parannus/kääntykää

Eli kääntykää 180 astetta kokosydämisesti Jumalan puoleen hyläten vanha elämä.


Uskokaa evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta

Usko ja turvaa Jeesuksen Kristukseen, joka on kärsinyt meidän syntiemme rangaistuksen kuolemalla ristillä. Ei ole olemassa Jumalalta muuta pelastusta. Ei ole olemassa muuta tietä. Ei ole olemassa muuta keinoa. Ei ole olemassa muuta uhria tai mitään muuta mahdollisuutta.

Joko vastaat itse omista synneistäsi ja pahuudestasi Jumalalle ja joudut kärsimään iankaikkisen rangaistuksen kadotuksessa tai uskot hyvän sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kärsinyt ristillä syntiesi täyden hinnan.


Uskottuanne koko sydämestä ottakaa vesikaste veteen upottamalla, jotta pelastusitte!

Uskovan kaste veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on tärkeä osa Jumalalle erottautumista. Uskoon tulleen henkilön kastaminen veteen on Jeesuksen käsky.

Mark.1:14,15

meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi:

"Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle;

tehkää parannus

ja

uskokaa evankeliumi". 


Mark.16:16

Jeesus sanoo:

Joka uskoo

ja

kastetaan, se pelastuu;

mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.