Raamatun profetiat

23.08.2018

Raamatussa Vanhan Testamentin puolella on paljon profetioita Messiaasta. Yhdessä nuo profetiat piirtävät huikean tarkan kuvauksen pelastaja Messiaasta. Mitä hän tekee? Mitä hänelle tapahtuu? Mikä on hänen tulemisensa tarkoitus?

Kun luet vanhan testamentin profetioita niin huomaat, kuinka ne sopivat täydellisesti Jeesukseen. 

Ne ovat niin tarkkaa kuvausta Jeesuksesta, että on mahdotonta, että niitä on kirjoitettu etukäteen? 

Jos ne on kirjoitettu etukäteen, niin asioita on keksitty ja valehdeltu Jeesuksen elämästä, jotta saataisiin kaikki profetiat sovitettua häneen?


Onko kyseiset profetiat kirjoitettu ennen Jeesuksen syntymää?

On.

Onko mitään todisteita?

On.

Mitä?

Qumranin kuolleenmeren kääröt.

Onko kuolleen meren kääröt väärennöksiä?

Ei.

Mistä tiedän ettei ne ole väärennöksiä?

Kuvasta klikkaamalla pääset katselemaan kuvia Qumranin kuolleenmeren kääröistä.

Iltalehden juttu koskien Qumranin kuolleenmeren kääröjä. Klikkaa kuvaa. 

Qumranin käsikirjoitukset 

"Qumranin raunioiden liepeiltä, läheltä Kuollutta merta, löydettiin yhdestätoista luolasta yhteensä noin 900 käsikirjoitusta. Käsikirjoitukset ajoitetaan vuosien 300 eaa. ja 70 jaa. väliseen aikaan."             (https://www.helsinki.fi/teol/pro/qumran/kirjasto/kirjasto1.html#1)

"Miten Qumranin tekstit tulivat julki?"

"Qumranin tekstien löytyminen huomioitiin mediassa nopeasti, ja aiheesta kirjoitettiin runsaasti. Joistakin teksteistä ilmestyi alustavia tieteellisiä painoksia jo vuonna 1948. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen täydellinen tekstilaitos Jesaja-kääröstä"(https://www.helsinki.fi/teol/pro/qumran/johdanto/johdanto1.html)

Mitä Vanhan Testamentin käsikirjoituksia oli ennen Qumranin löytöjä?

"Ennen Qumranin tekstilöytöjä vanhimmat hepreankieliset käsikirjoitukset olivat keskiajalta, ja ne edustivat ns. masoreettista tekstitraditiota."

"Parhaat niistä ovat

Alla olevat kuvat Tri Don R. Pattonin videolta:

Qumranin kääröt ovat noin tuhat vuotta vanhemmat kuin sitä aikaisemmat hepreankieliset käsikirjoitus löydökset.

Kun verrattiin Qumranista löydettyä kokonaista Jesajan kirjakääröä tuhat vuotta myöhempään käsikirjoitukseen, Aleppon koodeksiin, havaittiin, että tekstit ovat 95% samanlaiset. 

Onko 5% heitto vaarallinen? 

Ei, koska ne 5% eivät muuta tekstin merkitystä. Muutokset koskevat lähinnä esim. sanajärjestystä tai pilkkujen, pisteiden, tai kirjainten puuttumista, jotka eivät vaikuttaneet tekstin sisältöön tai sanoman ymmärtämiseen poikkeavalla tavalla.

Mitä tämä todistaa?

Raamatun sana on säilynyt tuhannen vuoden ajan samana. 

On sanottu, että satojen vuosien aikana syntyneet lukuisat kopioiden määrät Raamatun teksteistä ja vieläpä kopioiden poikkeavuus toisistaan on vaikuttanut sen, että tänäpäivänä lukemamme Raamattu on vääjäämättä kaukana alkuperäisestä tekstistä

Jos tuhat vuotta ei ole tuottanut ongelmaa, niin miksi siitä pidempi aika olisi ongelma? 

Pitkä aika ja kopioiden runsas määrä ja kopioiden poikkeavuus toisistaan ei ole todistettavasti aiheuttanut muutosta Raamatun tekstissä.

Profetiat


Tri Don R. Patton on työskennellyt geologina USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Australiassa. Hän luennoi yliopistoissa kautta USA:n. Hän on osallistunut moniin julkisiin keskustelutilaisuuksiin, joissa on väitelty luomisesta ja evoluutiosta.

Videolla asiaa kuolleenmeren kääröistä sekä essealaisista. Klikkaa kuvaa.

Qumranin yhteisö, essealaiset

Essealaiset olivat pienehkö juutalainen ryhmä, jotka vaikuttivat aikakaudella noin 200 eKr - 100 jKr. He edustivat yhtä kolmesta juutalaisesta teologisesta suuntauksesta, joista toiset olivat saddukeukset, ja farisealaiset.


He suhtautuivat kirjoituksiin suurella kunnioituksella. Heillä oli paljon aineistoa omissa kirjastoissaan kirjoitettuna, kopioituna sekä kerättynä muualta. 

He kopioivat tarkasti ja tiukkojen standartien mukaan kirjoituksia.

Heiltä ovat peräisin kuolleenmeren kääröt, joita on löytynyt Qumranin luolista. Roomalaiset piirittivät Jerusalemia vuonna 70 jKr ja ottivat Jerusalemin haltuunsa. Roomalaiset tuhosivat myös essealaisten rakennukset. Essealaiset saivat piillotettua kirjoituksia lähellä oleviin Qumranin luoliin ennen roomalaisten hyökkäystä.


Essealaisten kommentaarit

Essealaiset olivat laatineet omia kommentaareja liittyen Kirjoituksiin eli vanhaan testamenttiin. He viittaavat omissa kommenteissaan tulevaan Messias pelastajaan. On mielenkiintoista lukea mitä essealaiset havaitsivat Kirjoitusten perusteella tulevasta Messias hahmosta.  

Alla olevat kommentit ja tulkinnat Messiaasta ovat ajoitettu vuosikymmeniä ennen Kristuksen syntymää:

Videolla tohtori Craig Evans kertoo essealaisten tulkinnoista liittyen tulevaan Messiaaseen.

Craig aloittaa ajassa 6:35 puhumaan essealaisten kommenteista.

 • Ajassa 10:10  (1QSa = ajoitettu 100 - 75 vuotta ennen Kristuksen syntymää.)        Graig kertoo, kuinka essealaiset olettivat, että Messias tullaan luovuttamaan neuvoston/valtuuston eteen kuultavaksi.

Toteutus:

"Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat.

Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui palvelijain joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet." (Mark.14:53-55)                                          

 • Ajassa 13:00 (4Q246 = ajoitettu noin 100 vuotta ennen Kristuksen syntymää)        Graig kertoo, kuinka essealaiset olettivat, että tulevaa Messiasta kutsutaan "Jumalan Pojaksi" ja "Korkeimman Pojaksi" ja että "Messias hallitsee ikuisesti"
 • Ajassa 15:55 (11Q13 = ajoitettu noin 100 vuotta ennen Kristuksen syntymää)     Graig kertoo ajassa 18:55, kuinka essealaiset olettivat, että tuleva Messias voittaa saatanan ja antaa anteeksi Israelilaisten synnit ja pelastaa Israelin.
 • Ajassa 20:20 (4Q521)                                                                                                      Graig kertoo, kuinka essealaiset olettivat, että "Taivaat ja maat ovat tottelevat Messiasta" ja kuinka Messias "vapauttaa vangitut", "palauttaa näön sokeille", "parantaa sairaat", "herättää kuolleet" ja "julistaa hyvä uutisia köyhille"

* Kirjain/numerosarjat ovat tunniste sarjoja essealaisten teksteistä. Klikkaamalla kirjain/numerosarjaa pääset katsomaan tekstilöydöksestä tarkempia tietoja.

  

Profetiat

Raamatusta löytyvät profetiat

Tähän on koottu profetioita vanhan testamentin kirjoista, joita on löydetty Qumranista. Tässä ei siis ole lueteltuna kaikkia Vanhassa Testamentissa esiintyviä profetioita Messiaasta. Vain niistä VT:n kirjoista, jotka on: 

 • löydetty Qumranista. 
 • ajoitettu  ennen Jeesuksen syntymää tai 30 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen.
 • kirjat joista on löydetty suurin osa, esim. kirja sisältää kokonaisuudessaan 12 lukua ja kirjasta löydetty 7 lukua. 
 • Psalmien kirja koostuu useamman kirjoittajan runoista ja lauluista sisältäen yhteensä 150 lukua. Psalmien kirjasta otettu Messiasta koskevat profetiat vain niistä luvuista, jotka löydetty kokonaisena tai osittaisena.

Ainoastaan Jesajan kirjakäärö on löytynyt kokonaisena ja ehjänä. 

Jesajan kirjakäärö "ajoitettu vuosien 335-107 ennen Kristuksen syntymää välille ja paleografisin perustein noin vuoteen 125 ennen Kristuksen syntymää." (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolleenmeren_kääröt)

Muista kirjoista on löydetty vain osia. 

Se, että Danielin, Miikan, Sakarjan ja Psalmien kirjoista (kirjat, joista lueteltu profetioita tässä jutussa) on löydetty vain osia, ei tarkoita sitä, etteikö loput kirjojen sisällöstä olisi olemassa. Jos löydät rikkinäisen ja revityn vaatekappaleen niin oletuksena on, että se on ollut kokonainen joskus.

Löydöt näistä vanhoista käsikirjoituksista vahvistaa sen, että ne ovat olleet olemassa ennen Kristuksen syntymää ja että ne ovat identtiset tämän päivän tekstien kanssa. Ne ovat vahvaa todistusaineistoa Raamatun muuttumattomuudesta ja vanhasta alkuperästä.

Tässä siis TODISTETUSTI profetiat Jeesuksesta ennen kuin hän oli syntynyt:

JESAJA

 • JESAJA KIRJOITTI NOIN 700 ENNEN JEESUSTA

NEITSYT TULEE RASKAAKSI JA SYNNYTTÄÄ POJAN

"Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! ..Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. (Jes.7:13-14)

TOTEUTUS:

Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. (Matt.1:22-25)


LAPSI SYNTYY JA POIKA ANNETAAN. TÄMÄ POIKA ON JUMALA.

"Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." (Jes. 9:5)

TOTEUTUS:

Jeesuksen syntymä maailmaan ja 

Jeesuksen, Jumalan Pojan antaminen ristille ja kuolemaan ihmisten puolesta.


TULEE HUUTAVA ÄÄNI AUTIOMAASSA, JOKA KEHOTTAA VALMISTAUTUMAAN JUMALAA VARTEN.

Ääni huutaa: - Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme! (Jes.40:3)

TOTEUTUS:

Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"  Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" (Matt.3:1-3)

Johannes vastasi: Te voitte itse todistaa, että minä sanoin: 'En minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään.' (Joh.3:27,28)


KUVAUSTA SIITÄ MITÄ MESSIAS TEKEE.


Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan

(Jes. 61:1-3)

Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. (Jes.42:6,7)

TOTEUTUS:

Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta".
Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.
Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen". (Luuk.4:16-21)

Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. (Matt. 9:35)


KUVAUSTA SIITÄ, KUINKA TULEVA MESSIAS ANNETAAN JA KUINKA HÄN ANTAA ITSENSÄ, ILMAN VASTARINTAA SYLJETTÄVÄKSI, PILKATTAVAKSI, RUNNELTAVAKSI, PAHOINPIDELTÄVÄKSI JA HAKATTAVAKSI TUNNISTAMATTOMAAN KUNTOON.

Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi, en kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä. (Jes.50:6)

Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään - tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu. (Jes.52:14)

TOTEUTUS:

 • Jeesus juutalaisten vanhimpien kuulusteltavana heidän neuvostossa:

"Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan.
Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: "Profetoi!" Vartijatkin löivät häntä kasvoihin." (Mark.14:63-65)

 • Jeesus Herodeksen edessä:

"Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen.
Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.
Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen.
Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. 

Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen." (Luuk.23:6-11)

 • Jeesus Pilatuksen edessä:

"Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.
Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?"
Niin he taas huusivat sanoen: "Älä häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri. Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet." (Joh.18:38-40)

Roomalaisten ruoskinnasta:

"Roomalainen ruoskinta oli tunnettu siitä, että se oli kauhistuttavan brutaalia. Tavallista oli, että tuomittua, juutalaisen lain mukaan, ei piiskattaisi enempää kuin 40 iskulla, mutta Jeesuksen tapauksessa on voinut olla kyseessä merkittävästi enemmän kuin nämä, koska juuri roomalaiset sotilaat jakoivat iskut ja joiden lukumäärään saattoi vaikuttaa se, millä tuulella sotilaat olivat sinä päivänä.

Roomalainen (nahkaruoska "horrible flagellum" koostui kädensijasta, johon oli kiinnitetty köysiä tai nahkaremmejä, joihin oli kudottu lyijykuulia, luunpaloja tai rautapiikkejä). Se, joka tuomittiin tähän kauheaan rangaistukseen, sidottiin ojennettuna paaluun. 

Iskut suunnattiin sitten selkää, takamusta ja jalkojen takapuolia kohti, mutta ne saatettiin myös suunnata vatsaan ja kasvoihin. Kuulat saivat aikaan syviä mustelmia, jotka puhkesivat, kun niihin osuttiin useita kertoja ja luunpalat sekä rautapiikit repivät rikki ihon niin vaikeasti, että joskus paljastui osa selkärankaa.

Erään roomalaista ruoskintaa tutkineen lääkärin mukaan piiska on kuluttanut alla olevaa luurangon lihaksistoa ja saanut aikaan verisen lihan väriseviä suikaleita. Eräs Eusebios - niminen historioitsija 200 - luvulta kuvaili ruoskimista sanomalla: "Uhrin laskimot paljastetaan, kuten myös lihakset, jänteet ja suolet."  

Monet ihmiset kuolivat ruoskimisen seurauksena ennen kuin heidät ehdittiin ristiinnaulita, osa menetti tietoisuutensa tai järkensä kauhistuttavan tuskan takia. Uhri saattoi myös kohdata "hypovoleemisen sokin", mikä tarkoitti sitä, että ihminen kärsii suuren verenhukan aiheuttamasta reaktiosta." 

https://www.bibelfokus.se/fi/jesu_lidande

 • Raamattu jatkaa siitä mitä tapahtui ruoskinnan jälkeen:

"Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen viitan. 
Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas"; ja löivät häntä kasvoihin.
Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille: "Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä".
Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen viitta yllään. Ja Pilatus sanoi heille: "Katso ihmistä!"  (Joh.19:1-5)

(Jae 16) "Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen."


JESAJAN KIRJAN LUKU 53. KUVAUSTA TULEVASTA MESSIAASTA: 

(Numerot eivät ole jakeita)

1. MESSIAAN NÄHDESSÄÄN IHMISET EIVÄT MIELLISTY HÄNEEN

2. MESSIAS TULEE OLEMAAN YLENKATSOTTU JA HALVEKSITTU 

3. HAAVOITETTU JA RUNNELTU IHMISTEN RIKKOMUSTEN JA PAHOJEN TEKOJEN TÄHDEN. RANGAISTUS OLI HÄNEN PÄÄLLÄÄN, JOTTA MEILLÄ VOISI OLLA RAUHA

4. JUMALA HEITTÄÄ MESSIAAN PÄÄLLE MEIDÄN KAIKKIEN SYNTIVELAN 

5. HÄNTÄ PIINATAAN JA HÄN ALISTUU SIIHEN 

6. AHDISTETTUNA JA TUOMITTUNA HÄNET OTETAAN POIS 

7. OTETAAN POIS ELÄVIEN MAASTA. KANSAN RIKKOMUSTEN TÄHDEN HÄNTÄ KOHTAA RANGAISTUS. 

8. HÄNELLE ANNETTIIN HAUTA 

9. "RIKKAAN" ELI JUMALAN LUOKSE HÄN TULEE KUOLTUANSA SILLÄ HÄN EI TEE VÄÄRYYTTÄ TAI PETOSTA 

10. NE, JOTKA TUNTEVAT VANHURSKAAN MESSIAAN, SAAVAT OMISTAA VANHURSKAUDEN, JONKA HÄN ANTAA. MESSIAS ITSE OTTAA PÄÄLLEEN HEIDÄN PAHAT TEKONSA 

11. MESSIAS ANTAA ITSENSÄ KUOLEMAAN. HÄN SAA KUOLEMAN RANGAISTUKSEN YHDESSÄ PAHANTEKIJÖIDEN KANSSA. HÄN RUKOILEE PAHANTEKIJÖIDEN PUOLESTA


"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; 

(1) me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 

(2) Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta 

(3) hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. 

(4) Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. 

(5) Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 

(6) Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? 

(7) Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

(8) Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; 

(9) mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. 

Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. 

(10) Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä 

(11) hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta." (Jes.53:1-12)

TOTEUTUS:

Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.
Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät" Luuk.23:32-34

JA

kaikki neljä evankeliumia

PSALMIT

INFOA LÖYDÖKSIIN!

dssenglishbible.com sivustolla on kerättynä kuolleenmeren kääröistä vanhan testamentin löydökset. 

Alkuperäisten kääröjen heprealaiset tekstit ovat käännettynä sivustolla englanniksi

Kuvassa alla esimerkki tiedoista, jotka sivulta löytyy, 
kun klikkaat esim. numerosarjaa 4Q84. 

Language: Kielen millä teksti on kirjoitettu eli heprea.

Date: Ajan, jolle tekstilöydös on ajoitettu eli 30 - 68 jälkeen Jeesuksen syntymän.

B.C tarkoitaa ennen Kristuksen syntymää ja

A.D tarkoitaa jälkeen Kristuksen syntymän

Location: Sijainnin, mistä tekstit on löydetty eli Qumranin luolasta numero 4.

Contents: Raamatun tekstit, jotka löytö sisältää. 


Voit laittaa myös kirjain/numerosarjan deadseascrolls.org sivustolle ja katsella miltä löydös näyttää aitona.MESSIAS, JOKA TULEE HERRAN NIMESSÄ

"Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan." (Ps.118:26) 4Q84 ja 11Q5 ja 4Q87 ja 11Q6

TOTEUTUS:

Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: - Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa! (Matt.21:9)


JUMALAN LUPAUKSET SIITÄ, KUINKA KUNINKUUS DAAVIDIN SUVUSSA KESTÄÄ IANKAIKKISESTI. ELI MESSIAS KUNINKAAN ON OLTAVA DAAVIDIN SUKULINJAA.

"Minä, Herra, olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen vannonut palvelijalleni Daavidille: 'Minä annan sinun sukusi jatkua iäti, sinun valtaistuimesi kestää polvesta polveen!'" (Ps.88:2) 4Q87

Minä en riko liittoani, en muuta sitä, minkä olen luvannut. Minä olen vannonut pyhän nimeni kautta, ja minun valani pitää. En valehdellut, kun lupasin Daavidille: 'Sinun sukusi pysyy iäti, sinun valtaistuimesi kestää edessäni niin kauan kuin aurinko. (Ps.89:35-37) 4Q87

11. Herra on vannonut Daavidille valan, antanut lupauksen, jota hän ei peruuta: "Oman jälkeläisesi minä asetan valtaistuimellesi. ... 17. Siellä minä uudistan Daavidin mahdin, sytytän voidellulleni lampun (Ps. 132:11,17) 11Q5

TOTEUTUS:

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo (Matt. 1:1)1. MESSIAAN KÄDET JA JALAT TULLAAN RUNNOMAAN. 

2. MESSIASTA TULLAAN PILKKAAMAAN: "JOS KERRAN HÄN ON JUMALAN POIKA AUTTAKOON NYT ITSEÄÄN!" 

3. HÄNELLE ILKUTAAN. 

4. MESSIAAN VAATTEET TULLAAN JAKAMAAN JA HEITETÄÄN ARPAA SIITÄ KUKA SAA MINKÄKIN OSAN VAATTEISTA. 

5. MESSIAS KYSYY JUMALALTA MIKSI TÄMÄ ON HYLÄNNYT? 


                                                         PSALMI 22 4Q88

"Käteni ja jalkani ovat runnellut," (Ps.22:7)

TOTEUTUS:

Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, (Matt.27:38)


"Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: "Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt." (Ps.22:8-9) 

TOTEUTUS:

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."

Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä (Mark.15:29-31)

Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika.'" (Matt.27:41-43)


"he katselevat minua ilkkuen" (Ps.22:18) 

TOTEUTUS:

Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä (Luuk.23:35)


"he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa." (Ps.22:19) 

TOTEUTUS:

Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa." (Joh.19:23-24)


"Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana." (Ps.22:1)

TOTEUTUS:

Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? (Matt.27:46)

Psalmi 22 loppuu.


MESSIAALLE JUOTETAAN HAPANVIINIÄ. (hapanviini vain lisää janoa)

"juottivat minulle janooni hapanviiniä." (Ps.69:21) 4Q83

TOTEUTUS:

he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. (Matt.27:34)


IHMISET TULEVAT PILKKAAMAAN MESSIASTA

"Ja minä olen joutunut heidän herjattavakseen, minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä." (Ps.109:25) 4Q88 ja 11Q5 ja 4Q87

TOTEUTUS:

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä." Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä (Mark.15:29-31)


KOVASTA VÄKIVALLASTA JA KUOLEMAN TUOMIOSTA HUOLIMATTA YKSIKÄÄN MESSIAAN LUU EI TULE MURTUMAAN

"Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru." (Ps.34:21) 4Q83

TOTEUTUS:

Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. (Joh.19:33)


MESSIAS EI TULE JÄÄMÄÄN KUOLLEEKSI

"Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan." (Ps.16:9-10) 4Q85 ja Nahal Hever Psalms

TOTEUTUS:

Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa: 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.' (Luuk.24:6-7)


MESSIAS TULEE NOUSEMAAN KORKEUTEEN

"Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit vankeja, otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan. Sinä asut korkealla, Herra, Jumala." (Ps.68:19) 11Q8

TOTEUTUS:

Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. (Luuk.24:51)


MIIKA

 • MIIKA KIRJOITTI NOIN 742 - 687 ENNEN JEESUSTA

MESSIASTA TULLAAN LYÖMÄÄN

MESSIAS TULEE BEETLEHEM NIMISESTÄ ISRAELIN KYLÄSTÄ

"...he lyövät sauvalla poskelle Israelin tuomaria."

"Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista."

(Miika 5:1-3) 4Q82

TOTEUTUS:

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. (Luuk.2:3-6) 

SAKARJA

 • SAKARJA KIRJOITTI NOIN 520 ENNEN JEESUSTA

MESSIAS TULEE JERUSALEMIIN RATSASTAEN AASILLA, AASINTAMMAN VARSALLA.

"Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla." (Sak.9:9)

Toteutus:

Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle. 

Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne."
Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
"Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla'."
Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. 

Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.
Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"
Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?" (Matt.21:1-10)


MESSIAASTA TULLAAN MAKSAMAAN 30 HOPEARAHAA. 

NOILLA 30 HOPEARAHALLA OSTETAAN SAVENVALAJAN PELTO

"Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle." (Sak.11:12,13) 

4Q76 ja 4Q80 ja 4Q82 ja Nahal Hever Minor Prophets 

Toteutus:

Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo
ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" (Tarkoittaen Jeesuksen paljastamista.Kirj.lisäys)

Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. 

Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. (Matt.26:14-16)


Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu (Tarkoittaen Jeesusta Kirj.lisäys), silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille 

ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.
Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta".
Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. (Matt.27:3-7)


DANIEL

 • DANIEL KIRJOITTI NOIN 536 ENNEN JEESUSTA

"Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen."

"Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä." (Dan.7:13,14) 

4Q112 ja 4Q114 ja 4Q116


 • Jeesus kutsuu itseään evankeliumeissa Ihmisen Pojaksi yli 80 kertaa.
 • Kyseinen profetia toteutuu täydellisesti, kun Jeesus palaa näkyvällä tavalla takaisin maan päälle hallitsemaan.

Toteutus: (seuraavat kohdat ovat kuvausta, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut ja ilmestyi opetuslapsille 40 päivän aikana opettaen heitä)

Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät.
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt.28:16-20)


Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. (Luuk.24:51)

Kun luet vanhan testamentin profetioita niin huomaat, kuinka ne sopivat täydellisesti Jeesukseen.

Ne ovat niin tarkkaa kuvausta Jeesuksesta, että on mahdotonta, että niitä on kirjoitettu etukäteen?

On kirjoitettu todistettavasti etukäteen

Jos ne on kirjoitettu etukäteen, niin asioita on keksitty ja valehdeltu evankeliumeihin Jeesuksen elämästä, jotta saataisiin kaikki profetiat sovitettua häneen?

Ateistit, jotka ovat tietoisia Jeesuksen ajan historian faktoista tunnustavat, että Jeesus niminen henkilö oli olemassa, hän sai aikaan kohua, hänet pahoinpideltiin, ruoskittiin, ristiinnaulittiin ja haudattiin kuolleena.

Jeesuksen elämän tapahtumien kieltäminen on sama, kun kieltäisin Aleksanteri Suuren ja hänen tekonsa vuosilta 356 - 323 ennen Jeesuksen syntymää. 

Olisi järjetöntä väittää, että Aleksanteri Suuri nimistä henkilöä ei ollut olemassa eikä hän ollut Makedonian kuningas. Hän ei  valloittanut Egyptin ja Persian valtakuntia. Kaikki on vain tarua ja legendaa.

Olisi järjetöntä väittää, että Julius Caesar (102 - 44 ennen Jeesuksen syntymää) nimistä henkilöä ei ollut olemassa. Hän ei ollut edes roomalainen saati sitten Rooman valtakunnan hallitsija. Suurin osa Julius Caesarista oli vain keksittyä, jotta saataisiin Rooman valtakunnalle tietty maine.

Kiellä Jeesus ja hänen elämänsä on sama, kun kieltäisit Aleksanteri Suuren ja Julius Caesarin historian.

Kuinka paljon meillä on materiaalia Julius Caesarin ja Aleksanteri Suuren ajoilta, joiden perusteella olemme saaneet käsityksen kyseisistä ajanjaksoista?

Kuvakaappaus Janne Saarelan tekstistä, joka löytyy tältä sivustolta:

 "Uuden testamentin teksti ja kasikirjoitukset"


  Jos haluat tietää tarkemmin uuden testamentin ja evankeliumien luotettavuudesta katso seuraava blogiteksti:

"Todisteet Jeesuksen ylösnousemuksesta"